Toyama Open Jiu Jitsu Championship 2016
Dia 28 de Agosto em Toyama-Ken Imizu-Shi - Japão Toyama Open Jiu Jitsu Championship 2016
COMENTÁRIOS
Comentário enviado com sucesso!